Istorie si Politica Militara in Secolele XIX-XXI

istpolmil.pngMASTERUL DE ISTORIE ŞI POLITICĂ MILITARĂ în România secolelor XIX-XXI asigură aprofundarea direcţiei de specializare în domeniul istoriei, prin abordări interdisciplinare asupra fenomenului războiului, sub toate determinările sale: politico-diplomatice, economice, sociale. Programul de master cuprinde activităţi didactice integrate, cercetări şi analize, prezentări orale şi scrise şi o perioadă de practică. Corpul profesoral include specialişti cu expertiză profesională directă în domeniul istoriei şi strategiei militare, precum şi în cel mai larg, al relaţiilor internaţionale.

Războaiele au fost, indiscutabil, evenimentele cele mai importante ale ultimelor două secole. Ele au destrămat imperii și au creat națiuni, au dus la apariția a noi sisteme politice (comunism, nazism) dar și la mii de invenții tehnice (inclusiv cuptorul cu microunde!), au permis femeii să se afirme în economiile golite de bărbați, dar au înveninat pe termen lung relațiile dintre popoare vecine. Pe scurt, fără a analiza războiul, istoria ultimelor două secole nu poate fi înțeleasă.

În acest context, programul de master Istorie și politică militară în România secolelor XIX-XXI oferă  pasionaților acestui domeniu ocazia ca vreme de 2 ani să poată dezbate, alături de specialiști reputați, problemele de istorie militară care îi interesează. De la războaiele napoleoniene la misiunile NATO din ultimele decenii, fenomenul militar va fi analizat sub toate aspectele sale. Studenții masteranzi vor putea descoperi nu doar marilbătălii și generali, dar și condiționările economice sau invențiile științifice care au schimbat fața războiului. Arhitectura de securitate a lumii postbelice – parte esențială a acestui master – nu poate fi explicată decât înțelegând profundele traume din care s-a născut, și în special experiența ultimelor două războaie mondiale (subiect căruia îi sunt circumscrise o serie de cursuri) la care se adaugă cursuri dedicate reprezentărilor cinematografice ale fenomenului militar şi evenimentelor militare din ultimele două secole. Masterul propune o viziune despre istorie care să ajute la întelegerea şi cunoaşterea atât a fenomenelor istorice în evoluţia lor, cât şi a structurii şi caracteristicilor lumii contemporane.

 

Admiterea se face pe baza mediei notelor obținute la cele două probe obligatorii:

Proiectul de cercetare depus în dosarul de candidatură;

Susținerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

 

Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat.

 

 

Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

  • definirea subiectului;
  • prezentarea conceptelor și metodelor utilizate;
  • prezentarea stadiului cercetării în domeniu;
  • informații care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;
  • o schiță a viitoarei lucrări de disertație;
  • o bibliografie relevantă.

 

 

 

 

Calendar Admitere

 

Înscriere: 09-20 iulie 2018

Colocviu de admitere:  23-24 iulie 2018

Data limită de afişare a rezultatelor: 27 iulie 2018

Confirmare loc facultate: 28 iulie 2018.

 

Număr locuri:

10 subvenționate

29 cu taxă

Sesiunea de admitere din luna septembrie 2018 se va organiza numai dacă programul de master nu îşi va completa necesarul de studenţi în sesiunea din luna iulie 2018.