Istorie, resurse culturale si patrimoniu in societatea contemporana

poster.gifResursa culturală și patrimoniul reprezintă domenii vitale pentru comunitățile secolului XXI întrucât constituie mărci ale identității culturale la nivel local și regional. Identificarea, cercetarea, prezervarea și valorificarea acelor bunuri de patrimoniu care constituie emblemele identitare ale comunităților constituie provocarea importantă care stă înaintea guvernelor și instituțiilor locale. Totodată, resursa culturală bine administrată se poate transforma într-o resursă economică valoroasă contribuind la dezvoltarea unei regiuni, inclusiv la rezolvarea problemei șomajului. Pentru a ajunge în acest punct, sunt necesare politici și strategii culturale în domeniul patrimoniului care să răspundă acestor nevoi și este nevoie de specialiști.

·       Masterul Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană este dedicat atât specialiștilor din domeniul patrimoniului, cât și celor pasionați de acest domeniu sau care doresc să se implice direct și activ în problematica identificării, conservării/restaurării și valorificării patrimoniului din România.

·       Cursurile și seminariile prevăzute în cadrul acestui program de master permit o abordare multidisciplinară a problematicii bunurilor culturale precum și a instituțiilor care le gestionează. Sunt avute în vedere atât aspecte generale care țin de managementul instituțiilor culturale, a legislației și politicilor din domeniu, cât și diversele tipuri de bunuri culturale de patrimoniu cu care se operează în România (patrimoniu arheologic, patrimoniu etnografic, artistic, tehnic, patrimoniu muzeal, arhivistic, patrimoniu arhitectonic urban, patrimoniu imobil rural, patrimoniu imaterial, patrimoniu UNESCO) sau tehnicile și metodele de cercetare, evidenţă, conservare și digitalizare.

·       Abordarea interdisciplinară asupra problematicii patrimoniului este asigurată, printre altele, de colaborarea cu instituții reprezentative în domeniu, care inițiază și derulează programe de cercetare la nivel internațional, precum Institutul Național al Patrimoniului (INP), în subordinea Ministerului Culturii. De asemenea, programul de master aduce alături specialiști din domeniul administrației și managementului, precum și specialiști în diversele domenii ale patrimoniului cultural, prin colaborarea mai multor facultăți din cadrul Universității din București.

·       Dincolo de activitățile practice realizate în cadrul Institutului Național al Patrimoniului, masteranzii vor realiza stagii de practică în cadrul unora dintre cele mai prestigioase muzee și instituții locale din domeniul patrimoniului: Muzeul Muzeul Naţional de Istorie a României, Naţional de Artă al României, Muzeul Cotroceni, Muzeul de Istorie Militară, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Municipiului Bucureşti, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” etc.

·       Beneficiind de cunoștințe fundamentale și competențe interdisciplinare, absolvenții Masterului Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană se pot integra pe piața muncii, în ocupații și domenii diverse:

 • personal de specialitate în cadrul instituțiilor de cultură și patrimoniu la nivel național și local;
 • conservator de monumente la nivelul administrației teritoriale;
 • personal specializat în protecţia culturală, evaluarea patrimoniului, proiectarea de evenimente şi manifestări, marketing de patrimoniu;
 • personal specializat pentru sistemul muzeal naţional: muzeografi, documentarişti, conservatori de muzeu şi de monumente istorice, arheologi;
 • analiști, consilieri și experți în problematica identificării şi valorificării patrimoniului cultural;
 • specialiști în conservarea preventivă (arheologie, monumente istorice, protecția peisajului);
 • specialiști în domeniul privat al colecţiilor şi patrimoniului;
 • jurnaliști cu pregătire în domeniul cultural;
 • experți reprezentanți în organisme europene și euro-atlantice.

 

ADMITERE

      Concursul de admitere se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și regulamentele interne ale Universității din București. Candidații sunt ordonați în ordinea descrescătoare a mediei obținute prin notarea următoarelor probe de concurs:

1.     Proiectul individual de studiu și cercetare prezentat de către candidat;

2.     Susținerea proiectului în fața comisiei de admitere.

 

 În redactarea proiectului trebuie avute în vedere următoarele elemente:

 1) Proiectul trebuie să vizeze o temă de cercetare specifică programului de master pentru care se realizează aplicația;

2) Structura proiectului  trebuie să includă următoarele:

 • Definirea temei propusă pentru cercetare;
 • Prezentarea stadiului cercetării în domeniul aferent temei;
 • Descrierea metodologiei de lucru (concepte, metode de analiză);
 • Prezentarea structurii viitoarei lucrări de dizertație (câte capitole, ce temă tratează fiecare);
 • Bibliografie relevantă pentru tema aleasă.

3) Proiectul trebuie să aibă un număr de minim 5 pagini și maxim 12 pagini.

 

Calendar admitere:

            Sesiunea iulie 2018                                               

            Înscrieri: 09-20 iulie                                               

            Examene: 23-24 iulie                                                      

            Afișarea rezultatelor: 25 iulie                                  

 

 • Înscrierea candidaților se face la secretariatul Facultății de Istorie, B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, etaj 1.

 

Pentru informații suplimentare privind realizarea proiectului sau structura programului, candidații se pot adresa următorilor profesori:

Conf. dr. Florentina Nițu - email: florentinanitu@yahoo.com

Conf. dr. Ioan Opriș - email: ioan_opris@yahoo.com