Premiile Senatului UB

16.10.2017 14:17

Vă informăm că la data de 1 octombrie începe perioada de înscriere pentru prima ediție a Premiilor Senatului Universității din București 2017.

Premiile se vor acorda celor mai merituoși membri ai comunității academice pentru contribuțiile lor excepționale în anul universitar precedent la îndeplinirea misiunii Universității din București.

Premiile se acordă în următoarele domenii de studii: Științe Umaniste; Științe Sociale; Științele Vieții și Pământului; Științe Exacte și Inginerie.

Pentru fiecare dintre aceste domenii, pot fi făcute propuneri la următoarele categorii de premii:

1. „Profesorul anului”

Nominalizările pot fi făcute de asociațiile studențești sau de grupuri de studenți, pe baza unei scrisori de argumentare a propunerii, însoțită obligatoriu de rezultatele evaluării profesorului de către studenți în anul universitar anterior (confirmate printr-un document semnat de catre decan/directorul de departament), precum și alte materiale care să sprijine propunerea (suportul de curs, materiale didactice, fotografii, filme etc.)

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.profesor@senat.unibuc. ro.

2. „Cel/cea mai inovator/inovatoare curs/metodă de predare/material didactic”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor și constau într-o scrisoare de argumentare a propunerii și materialele de curs în format electronic.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.curs@senat.unibuc.ro.

3. Cel mai inovator program universitar/post-universitar (se acordă inițiatorului/ coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza unei scrisori de argumentare a propunerii care să includă prezentarea programului și a elementelor sale inovative.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.program@senat.unibuc.ro .

4. „Cel mai prestigios articol/cea mai prestigioasă publicație

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților, pe baza articolului/cărții/publicației apărute în decursul anului universitar anterior (1.10.2016-30.09.2017) sau a unui link funcțional către acestea.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.articol@senat.unibuc.ro .

5. „Autorul/Proiectul/echipa de cercetare cu cea mai mare contribuție științifică cu impact în societate” (se acordă pentru inovații, invenții, redactarea unor proiecte de legi care au fost ulterior promulgate, politici publice sau alte contribuții similare care au avut un impact pozitiv asupra unor grupuri sau comunități sau asupra societății în ansamblu)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza unei scrisori de argumentare și a dovezilor privind impactul pozitiv.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.proiect@senat.unibuc.ro .

6. „Cea mai bună teză de doctorat” (se acordă autorului și coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/scolilor doctorale, pe baza tezei de doctorat și, opțional, a copiilor referatelor din partea membriilor comisiei.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.doctorat@senat.unibuc. ro.

7. „Cea mai bună dizertaţie de masterat” (se acordă autorului și coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza disertației de master și, opțional, a evaluării scrise a lucrării de către profesorul coordonator.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.disertatie@senat. unibuc.ro.

8. „Cea mai bună teză de licență” (se acordă autorului și coordonatorului)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza lucrării de licență și, opțional, a evaluării scrise a lucrării de către profesorul coordonator.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.licenta@senat.unibuc.ro .

9. „Profesorul emerit al anului” (premiu pentru întreaga activitate)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza memoriului de activitate și a listei de publicații.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.emerit@senat.unibuc.ro.

10. „Profesorul asociat al anului”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza memoriului de activitate, a listei de publicații și, opțional, a unei scrisori de susținere.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.asociat@senat.unibuc.ro .

11. „Alumnus-ul anului” (pentru cele mai mari realizări după absolvire)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților, pe baza unui memoriu de activitate din care să rezulte realizările de după absolvire.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.alumnus@senat.unibuc.ro .

12. „Angajatorul anului” (cu cel mai mare număr de angajații din rândul absolvenţilor UB)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor/ coordonatorilor programelor de master, pe baza listei angajaților care sunt absolvenți ai UB si a pozițiilor lor în cadrul organizației.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.angajator@senat.unibuc. ro.

13. „Cea mai bună revistă” (pentru reviste editate de colective din UB)

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor, pe baza descrierii revistei și a prezentării ultimelor numere din aceasta. Menționarea explicită în revistă a apartenenței editorilor la UB este o condiție obligatorie.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.revista@senat.unibuc.ro .

14. „Cea mai bună inițiativă civică”

Nominalizările pot fi făcute prin autopropuneri sau propuneri din partea facultăților/departamentelor/ asociațiilor studențești, pe baza descrierii cât mai detaliate a inițiativei şi a dovezilor relevante privind desfăşurarea şi impactul acesteia.

Propunerile pentru această categorie pot fi transmise la adresa premii.initiativa@senat. unibuc.ro.

Dintre câștigătorii premiilor pe domenii vor fi desemnați câștigătorii celor nouă Mari Premii ale Senatului UB:

„Profesorul anului”; „Programul universitar/postuniversitar al anului”; „Autorul anului”; „Proiectul de cercetare al anului”; „Teza de licență a anului”; „Disertația anului”; „Teza de doctorat a anului”; „Alumnus-ul anului”; „Angajatorul anului”.

Valoarea premiilor pe domenii pentru anul în curs (cu excepția celor de la punctele 11 și 12 pentru care se vor acorda doar premii onorifice) va fi de 6.700 RON pentru fiecare dintre categoriile amintite, iar cuantumul fiecăruia dintre Marile Premii ale Senatului va fi de 20.000 RON.

Beneficiarii vor primi premiile după cum urmează:

-        Premianții care au statut de student al Universității din București își vor primi premiul în bani, sub formă de bursă.

-        Premianții care au contract de muncă cu Universitatea (profesori, cercetătoti, profesori asociați, profesori emeriți) vor avea la dispoziție fondul de premiere de care vor beneficia, la alegere, sub formă de creșteri de salarii pe o perioadă determinată, deplasări în țară și în străinătate pentru conferințe sau stagii de documentare, achiziție de cărți, echipamente electronice, soft-uri, consumabile sau orice alte cheltuieli eligibile pentru instituțiile publice.

-        Absolvenții și angajatorii vor primi premii onorifice.

Regulamentul complet privind acordarea Premiilor anuale ale Senatului Universității din București poate fi consultat aici.

Nominalizările pentru Premiile Senatului UB pentru anul universitar 2016-2017 pot fi făcute în perioada 1-31 octombrie, prin transmiterea unui e-mail la adresa corespunzătoare categoriei de premii, care să cuprindă în ataşament documentația relevantă și să specifice domeniul de studiu.