Cuantumul taxei de studiu (lei) pentru anul universitar 2017-2018

04.10.2017 16:42

 

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU (în lei) PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 valabile de la data de 01 octombrie 2017

 

LICENTA     IF si ID            (totii anii)                              3.100 RON

MASTER     IF                     (totii anii)                              3.100 RON

DOCTORAT                                    anul I                          5.000 RON

                                                         Anii II si III                 4.000 RON

 

Taxa de școlarizare se plătește la casieria universitatii din cadrul  Facultatii de Drept *, în cont  bancar **  sau on-line *** (detalii mai jos), până la data de 20 octombrie 2017 (semestrul I).

 Aducerea chitanței/dovezii de plată (original și copie) la secretariat este OBLIGATORIE!

 

*Casieria Universităţii din Bucureşti (în aceeaşi clădire cu Facultatea de Drept) – Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București 050107 (metrou Eroilor – Piaţa Operei)

Plată taxe de şcolarizare, restanţe, etc.

Program casierie :

luni-joi 10:00-14:00

vineri 10:00-12:00

 

**Taxele de studii se pot plăti în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301  (Licenta zi, Master, Doctorat, Conversie)

Cont IBAN: RO34RNCB0076010452620278  (Licenta ID)

BANCA: BCR SECTOR 5

Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Conversie/Nume şi prenume student / Facultatea/ Anul de studiu

 

*** pe site-ul Universității din București, la adresa  www.po.unibuc.ro, selectând facultatea și tipul de taxă de admitere pe care doriți să o plătiți;

Taxa anuala de scolarizare este de 3.100 RON (licenta, master, conversie), a doua transa achitându-se pâna la sfârsitul lunii februarie 2018 (semestrul II).

 

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat!