Alegeri Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

28.09.2016 10:57In vederea desfasurarii alegerilor din octombrie2016, Consiliul SDI a stabilit următoarele:

➢7 este numarul de membri ai Consiliului Școlii Doctorale in mandatul 2016- 2021, prin aplicarea prevederilor art.9(1) si (2) din Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat in functie de numarul de conducatori de doctorat de la data de 1 octombrie 2016.

➢Lista conducatorilor de doctorat care au drept de a alege si de a fi alesi in cadrul scolii doctorale ( sunt titulari ai Universitatii din Bucuresti in anul universitar 2016/2017 ) este următoarea: Prof. Lukács ANTAL, Prof. Florin MULLER; Prof. Bogdan MURGESCU, Prof. Mirela MURGESCU, Prof. Gheorghe Vlad NISTOR, Prof. Viorel PANAITE, Prof. Mihai Sorin RĂDULESCU, Prof.Mihai-Răzvan UNGUREANU, Prof. Laurențiu VLAD.

➢Comisia electorală este alcătuită din: Conf. dr. Ioan Opriș, prodecan al Facultății de Istorie; drd.Radu Dipratu; dna Ștefania Cercel, membră a Secretariatului Facultății de istorie.

➢Intervalul orar in care se depun candidaturile in zilele de 26-30septembrie 2016 este: 10- 14.

➢Data si locul alegerilor: 11 octombrie 2016, Sala de Consiliu a Facultății de Istorie.

Prof.dr. Viorel Panaite Director Scoala Doctorală de Istorie