Conversie Profesionala

Orar

Perioada de inscriere pt programul de conversie s-a prelungit pana pe 20 septembrie!


Programul de conversie profesională
se adresează cadrelor didactice din sistemul de învățământ preuniversitar care doresc să se specializeze într-un alt domeniu decât cel înscris pe diploma de licență.

Planul de învăţământ al programului postuniversitar de conversie profesională cuprinde 4 pachete, conţinând fiecare un număr de module care asigură, în egală măsură, pregătirea de specialitate, ştiinţifică şi didactică a cursanţilor în domeniul istoriei.

Pentru fiecare modul au fost proiectate 5-8 unităţi de învăţare (16 secvenţe de studiu individual), suficient ca profesorul să obţină pe parcursul a patru semestre, competenţele necesare pentru activitatea didactică.

Programul se finalizează prin elaborarea unei lucrări de absolvire. Promovarea examenului de absolvire îi conferă absolventului dreptul de a profesa în noua specialitate.

Conform cu OMECTS 6194 din 13.11. 2012, Art. 9:

 • Diploma de conversie profesională conferă titularului dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar în concordanţă cu noua specializare;
 • Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute deja de către cadrele didactice sunt recunoscute pentru orice specializare dobândită prin finalizarea unui program de conversie profesională;


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii:
 • Formular tip de concurs și cerere de înscriere, disponibile pe site și la secretariatul facultății;
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizată);
 • Diplomă de licență sau echivalentă și foaia matricolă (copie legalizată);
 • Certificatul de naștere (copie legalizată); Pentru candidatele căsătorite înscrierea se face după numele din certificatul de naștere;
 • Adeverință medicală din care să rezulte că aplicantul este apt pentru programul de conversie profesională;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverința de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate și calitatea de cadru didactic;
 • Dosar plic

Taxa de înscriere: 150 lei

 • Taxa de studii pentru anul universitar 2016/2017: 3100 lei (taxa de școlarizare se poate plăti în 4 rate);

  Admiterea în cadrul programului de conversie se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, conform criteriilor stabilite în metodologie şi în limita locurilor disponibile.

  Criteriile de admitere:
  Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii universitare acreditat;Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la examenul de Bacalaureat.Perioada de înscriere pentru seria 2016/2018

  Calendar Admitere:
 • Sesiunea iulie 2016:11-24 iulie
 • Sesiunea septembrie 2016:1-20 septembrie

  Adresa: Facultatea de Istorie, Secretariat, etaj 1, Bd.Regina Elisabeta,nr.4-12, sector 1, București

  Detaliile suplimentare pot fi obținute de la secretariatul Facultății, tel. 0213145389, 0213053708, 0213053709, fax. 021/3100680, de pe pagina www. istorie.unibuc.ro, precum și la adresa de e-mail: conversie_istorie_ub@yahoo.com

  Actele care trebuiesc depuse pentru programul de conversie seria 2014/2016 sunt cele valabile pentru programele de masterat (programare disertatie) iar lucrarea de absolvire va putea fi depusa in perioada 21-30 iunie la secretariatul Facultatii.
Documente: