Programe

Facultatea de Istorie cuprinde trei cicluri de studii:

Structura programelor de studii este organizată conform principiilor europene, enunţate în documentele adoptate la Bologna. De asemenea, toate programele sunt organizate pe baza creditelor transferabile în sistem european.