Istorie antica, Arheologie si Istoria Artei

Departamentul are în prezent 16 membri, personalităţi marcante în domeniu. Sunt specialişti care acoperă domenii fundamentale ale istoriei antice şi arheologiei (Orientul antic, Istoria Greciei, Istoria Romei, Istoria veche a României, Epigrafie, etc.) cu o pregătire de specialitate şi cu o activitate ştiinţifică care se bucură de recunoaştere internaţională. In cadrul departamentului funcționează și două centre de cercetare, Centrul de Istorie Comparată al Societăților Antice și Seminarul de Arheologie “Vasile Pârvan”. Membrii departamentului au fost şi sunt şi în prezent iniţiatorii unor ample programe de cercetare, finanţate de CNCSIS, sunt autorii unor lucrări ştiinţifice importante şi sunt membri în principalele organisme şi organizaţii internaţionale de profil.


Director departament:

Lect.dr. Daniela Zaharia

Membri:

Prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor

Prof. dr. Miron Ciho

Prof. dr. Lukacs Antal

Prof. dr. Ecaterina Gabriela Lung

Prof. dr. Carol Căpiță

Prof. dr. Monica Chicideanu

Conf. dr. Emilian Alexandrescu

Conf. dr. Simona Corlan-Ioan

Conf. dr. Ioan Carol Opriș

Conf. dr. Florica Bohîlțea-Mihuț

Conf. dr. Valentin Bottez

Lect. dr. Andrei Alexandrescu

Lect. dr. Alexandra Clara Țârlea

Lect. dr. Alexandrina-Victoria Litu-Girboviceanu

Asist. drd. Mihaela Marcu-Bogan

Profesori emeriți

Prof. dr. Zoe Petre

Prof. dr. Alexandru Barnea