NOTA EXPLICATIVA REFERITOARE LA BURSELE SOCIALE SI DE MERIT

09.11.2017 12:36

 

În anul universitar 2017-2018, Facultății de Istorie i-a fost alocat pentru bursele sociale și de merit un fond în valoare de 165.086 ron.

Potrivit Metodologiei de acordare a burselor, aprobată de Senatul UB la 28.09.2017, art.37.2, 30% din fondul indicat s-au alocat burselor sociale, însumând 49.770 ron.

Diferența de 115.316 ron a revenit burselor de merit.

Criteriul de alocare a burselor de merit la Licență I, II și III a fost calculul procentual în funcție de numărul de studenți.

Criteriul de alocare a burselor de merit la Master I și II pe domenii a fost numărul masteranzilor înmatriculați, după cum urmează:

·       1-10 masteranzi – 1 bursă

·       11-20 masteranzi – 2 burse

·       21-25 masteranzi – 3 burse

·       26-30 masteranzi – 4 burse

·       Peste 31 masteranzi – 5 burse

Valoarea burselor este:

·       Bursă socială: 630 ron/lună

·       Bursă de merit I: 735 ron/lună pentru Licență I, Master I

·       Bursă de merit II: 840 ron/lună pentru Licență II și III, Master II

Condiții pentru acordarea burselor:

·       Cerere individuală (cf. Art. 7 din Metodologia indicată)

·       Dosar cu documente justificative pentru bursa socială

·       Statut de integralist – pentru bursa de merit

·       Statut de promovat prin credite – pentru bursa socială

·       Rezultatul obținut la examenul de bursă – pentru bursa de merit Master II

Criterii de departajare pentru bursa de merit Master I în caz de medii egale:

·       Media generală a anilor de studiu

·       Media anului III de studiu

Criterii de departajare pentru bursa de merit Master II în caz de rezultate identice la examen:

·       Media anului I master

·       Media de admitere la master