Asociatia studentilor la istorie ”DACIA”

A.S.I.D. este o organizaţie nonguvernamentală, non-profit şi apolitică, înfiinţată la 6 aprilie 2005 ca o necesitate în vederea stabilirii unei comunicări eficiente între studenţi şi conducerea Facultăţii de Istorie, a facilitării accesului la informaţii utile şi punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare unui studiu complet.

ASID este asociaţia reprezentativă a studenţilor din Facultatea de Istorie, din mai 2005 este membru al Asociaţiei Studenţilor din Universitatea din Bucureşti (A.S.U.B.), iar din februarie 2007 a Uniunii Studenţilor din România (U.S.R.).

Obiectivele A.S.I.D. urmăresc în primul rând eficientizarea dialogului cu conducerea Facultăţii de Istorie, cu asociaţii si federaţii de profil, la nivel naţional. În al doilea rând, A.S.I.D. doreşte realizarea unor facilităţi pentru studenţii Facultăţii, prin punerea la dispoziţie a mijloacelor necesare unui studiu complet. De asemenea, proiectele desfășurate de A.S.I.D. evidențiază permanenta atenție acordată procesului educațional prin organizarea şi participarea studenților facultății la conferinţe, colocvii, seminarii desfășurate atât la nivel de facultate, la nivel național, dar și la nivel internațional. Nu în ultimul rând, activitatea A.S.I.D. este definită de inițiative menite să genereze integrarea studenţilor într-un mediu social, cultural şi sportiv activ, prin promovarea voluntariatului, a spiritului civic şi a implicării sociale.


Sediu – Bd. Regina Elisabeta, nr.4 – 12, Facultatea de Istorie, sala 103, Sector 5, Bucureşti.
Web: www.asid-ub.ro
Facebook: www.facebook.com/ASID.UB
E-mail: office@asid-ub.ro