ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - Septembrie 2016


Deoarece Facultatea de Istorie a cerut inca 10 locuri la buget pentru ciclul II - studii universitare de master, candidatii admisi pe locurile cu taxa sunt rugati sa contacteze secretariatul facultatii dupa 21 septembrie 2016.


Rezultate Admitere Master - septembrie 2016

Rezultate Admitere Master - Redistribuire iulie 2016

Rezultate Admitere Master - iulie 2016

Confirmari locuri
Nr. crt.

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR DE LOCURI

Subvenționate

Cu taxă

1.

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ZI

7

20

2.

TEHNICI DIPLOMATICE

ZI

0

24

3.

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

ZI

0

30

4.

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

ZI

4

25

5.

STUDII MEDIEVALE

ZI

6

20

6.

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ZI

5

31

7.

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ZI

10

32

8.

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ZI

4

30

9.

ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ZI

0

26

10.

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ

ZI

0

24

11.

EXPERIMENTE ALE MODERNITĂŢII

ZI

0

29


CONDIŢII DE ADMITERE

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.

Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.


CALENDAR ADMITERE

TAXA DE ADMITERE ŞI DE STUDII

• Înscrieri: 03 – 11 septembrie;

• Examene: 14 – 19 septembrie;

Data limită de afișare a rezultatelor 23 septembrie

• Taxa de admitere: 100 LEI/dosar de admitere depus;

• Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI/AN.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

  • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
  • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2016) în original sau copie xerox;
  • Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox ;
  • Fotocopia cărţii de identitate;
  • Adeverinţă medicală eliberată recent;
  • Taxa de admitere (achitată la facultate);
  • Dosar plic;
  • 4 fotografii tip buletin;
  • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Program înscrieri:

luni – vineri , orele 9.00 – 14.00 / sâmbătă – duminică , orele 9.00 – 12.00