ADMITERE 2017
Studii Universitare de Masterat


Nr. crt.

PROGRAM DE STUDIU/SPECIALIZARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Propuneri numar locuri admitere

Subvenționate

Cu taxă

1.

ISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE

ZI

35

15

2.

TEHNICI DIPLOMATICE

ZI

25

25

3.

ISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI

ZI

20

20

4.

POLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XX

ZI

15

20

5.

STUDII MEDIEVALE

ZI

16 (8 istorie + 8 lb straine)

20

6.

INTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATE

ZI

20

25

7.

ISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURII

ZI

20 (10 istorie + 10 filosofie)

30

8.

ISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA

ZI

20

25

9.

ISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

ZI

17

20

10.

ISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂ

ZI

15 (10 istorie + 5 jurnalism)

25

11.

EXPERIMENTE ALE MODERNITĂŢII

ZI

20

25


Conditii de admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:

• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;

• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.


Proiectul trebuie să respecte următoarele elemente de bază:

• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;

• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:

– definirea subiectului;

– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;

– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;

– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;

– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;

– o bibliografie relevantă.

Calendar Admitere

Înscrieri: 10 – 18 iulie 2017;
Examene: 19 – 21 iulie 2017;
Data limită de afişare a rezultatelor: 25 iulie 2017;
Confirmare loc facultate: 25 – 28 iulie 2017.


Program înscrieri:

luni – vineri , orele 9.00 – 14.00
sâmbătă – duminică , orele 9.00 – 12.00


Taxe:

 • Taxa de admitere: 100 LEI/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI/AN.


ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2016) în original sau copie xerox;
 • Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.